Prawo

poniedziałek, 14 maja 2012 11:41
Drukuj

Obowiązujące akty prawne

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Rozporządzenie MRPiPS w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Poprawiony: poniedziałek, 01 lutego 2016 14:13