Rodzina 500+ przypominamy!

piątek, 24 czerwca 2016 06:30
Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

p r z y p o m i n aWnioski na świadczenie wychowawcze 500+ złożone do 1 lipca 2016r. – świadczenia będą wypłacane z wyrównaniem od kwietnia 2016r.

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ złożone od 2 lipca 2016r.  i później – świadczenia będą wypłacane od miesiąca w którym wniosek wpłynął do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku..