Przetarg nieograniczony na zadanie: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Małymi krokami do celu”

wtorek, 15 maja 2012 14:48
Drukuj

Dokumenty dla oferentów w formacie pdf:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2012

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Poprawiony: piątek, 18 maja 2012 06:55