Asystent rodziny

poniedziałek, 14 maja 2012 12:23
Drukuj

W związku z realizacją projektu systemowego ,,Małymi krokami do celu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku poszukuje kandydatów do realizacji przewidzianych w projekcie działań na  stanowisko

asystent rodziny

terść ogłoszenia w formacie pdf

Poprawiony: wtorek, 15 maja 2012 15:39