Nabór kandydatów na stanowisko asystent rodziny

poniedziałek, 07 kwietnia 2014 13:48
Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystent rodziny

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Asystentem rodziny może być osoba która:

WYMAGANIA DODATKOWE:

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Zgodnie z art.15 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

LICZBA MIEJSC: 2

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na czas określony Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo)

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  maj – grudzień 2014r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

Poprawiony: poniedziałek, 07 lipca 2014 10:06