Wyniki otwartego naboru na stanowisko Asystenta rodziny

poniedziałek, 12 maja 2014 07:55
Drukuj

Wyniki otwartego naboru na stanowisko:

Asystenta rodziny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku

Po przeprowadzonym postępowaniu i rozmowie kwalifikacyjnej z osobami spełniającymi wymagania formalne, na stanowisko asystenta rodziny  zostali wybrani:

1. Pani EWA GOŁASZEWSKA
2. Pan LESZEK KARAZNIEWICZ

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Obie osoby spełniają warunki określone w ogłoszeniu o naborze a w rozmowie kwalifikacyjnej zdobyły najwyższą liczbę punktów, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bisztynku

Lidia Tomasik

Poprawiony: poniedziałek, 07 lipca 2014 10:06